Bestyrelse:

 

 

Formand

Freddy Sørensen ………………………

30 48 54 50

Kasserer

Søren Wahlgren ……………………….

40 21 20 19

Sekretær

Jan Bigler ………………………………

50 50 60 38

Medlem

Gert Olejarz …………………………

21 85 15 16

Medlem

Thomas Funch ………………………

31 69 87 46

Suppleant

Lissi Nielsen

 

Suppleant

Asbjørn Pierri