Hent PDF udgaven af takstblad

 Faste afgifter pr. halvår:

Parcelhuse el. lignende

550,00

Mindre erhverv

950,00

Større erhverv fastsættes efter aftale med bestyrelsen

 

Forbrug efter måler

4,50

Vandskat til staten som i 2021 udgør

6,37

Gebyrer

 

Gebyr ved betaling efter sidste betalingsdag

100,00

Gebyr ved udsendelse af rykkerbrev

200,00

Gebyr ved udsendelse af lukkebrev

200,00

Lukkegebyr

250,00

+ påløbne omkostninger (VVS og evt. gravearbejde)

 

Genåbningsgebyr

350,00

+ påløbne omkostninger.

 

Tilslutningsafgift

 

Hovedanlægsbidrag min

6800,00

Hovedledningsbidrag min

2500,00

Stikledningsbidrag min

6500,00

Tilslutningsbidrag i alt min

15800,00

Til ejendomme i åbent land efter forhandling med bestyrelsen.

Større forbrugere efter forhandling med bestyrelsen og herefter godkendt i Faxe Kommune.

All priser er ekskl. moms