Takstblad for Skuderløse Vandværk 2021

 Faste afgifter pr. halvår:

Parcelhuse el. lignende

550,00

Mindre erhverv

950,00

Større erhverv fastsættes efter aftale med bestyrelsen

 

Forbrug efter måler

4,50

Vandskat til staten som i 2021 udgør

6,18

Gebyrer

 

Gebyr ved betaling efter sidste betalingsdag

100,00

Gebyr ved udsendelse af rykkerbrev

150,00

Gebyr ved udsendelse af lukkebrev

150,00

Lukkegebyr

250,00

+ påløbne omkostninger (VVS og evt. gravearbejde)

 

Genåbningsgebyr

250,00

+ påløbne omkostninger.

 

Tilslutningsafgift

 

Hovedanlægsbidrag min

6200,00

Hovedledningsbidrag min

2300,00

Stikledningsbidrag min

6370,00

Tilslutningsbidrag i alt min

14870,00

Til ejendomme i åbent land efter forhandling med bestyrelsen.

Større forbrugere efter forhandling med bestyrelsen og herefter godkendt i Faxe Kommune.

All priser er ekskl. moms