UNDER UDARBEJDELSE..........

Skuderløse Vandværk er et lille vandværk med ca. 120 andelshavere.

I perioden 20XX afsluttede vi en større modernisering af alt i vores vandværks-bygning på Skuderløse Bygade XX, beliggende bag forsamlingshuset.

Denne modernisering indebar (mere tekst følger)


Vandværket blev opført i 1904 med vindmølle der trak pumpen.
Vandværket er et af de første, der blev bygget i en landsby.

Som afløsning for bybrønden, der om sommeren kunne stå uden vand, blev der den 20. februar 1904 afholdt møde hos Oldemand Anders Hermansen om bygning af er fælles vandværk.

Af Skuderløses 54 familier havde de 52 tilmeldt sig til en årlig pris på vand leveret i huset til:
5 kr. for en ejendom med 1-2 store kreaturer
3 kr. for dem der havde 3 kreaturer
Smeden, mølleren og bageren skulle betale henholdsvis 12, 15 og 20 kr.
45 kr. årligt for gårde.

De medlemmer der havde køretøj, skulle sørge for kørsel af kampesten, grus og andet. De medlemmer, der ikke havde køretøj skulle deltage med af- og pålæsning.

Man købte ½ skæppe land ( 343,25 m2) af Lars Jensens enke for 250,00 kr. Af pladsmangel blev hendes have brugt til oplagringsplads i hele byggperioden i 1904. Som erstatning for det, skulle hun have gratis vand, så længe hun boede i huset.

Gennem tiden er der sket en del forandringer. Vindmøllen blev erstattet af en petroliumsmotor og senere af en elektrisk motor. Rørsystemet er fornyet og udvidet, men vandbeholderen er den samme som blev bygget for mere end 100 år siden og stadig bruges.

Vandtårnet står i dag bag forsamlingshuset som et symbol på det sammenhold der var i landsbyen. (Kilde Historisk Atlas