Ved fraflytning:

Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op.

Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsning, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift.

Hent formular i PDF: Ejerskifteerklaering_flytteafregning.pdf